rm
pep
HSCS
cock
hdc
datacenter
ข่าวประชาสัมพันธ์
2 ธ.ค. 62  60/62 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)
18 พ.ย. 62  59/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
18 พ.ย. 62  58/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
4 พ.ย. 62  57/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4 พ.ย. 62  56/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเคส) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 2 อัตรา
4 พ.ย. 62  55/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
5 ก.ค. 62  46/62 : ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกกกกกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน)
19 มิ.ย. 62  14/62 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5 มิ.ย. 62  3/62 : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) โรงพยาบาลบึงโขงหลง 2562 2 ตำแหน่ง
9 เม.ย. 62  1/62 : รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมารายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
16 ธ.ค. 62  61/62 : แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 25633
4 ก.ย. 62  54/62 : เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก
20 ส.ค. 62  53/62 : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ส.ค. 62  52/62 : ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ก.ค. 62  51/62 : (ร่าง) ประกาศจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 ก.ค. 62  48/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ห้องน้ำสาธารณะ 2 2562
22 ก.ค. 62  47/62 : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 2562
25 มิ.ย. 62  45/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ พัดลม (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
25 มิ.ย. 62  44/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Printer Epson L ๕๖๕ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
25 มิ.ย. 62  43/62 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ข่าวประกาศทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
ตารางปฏิบัติงาน / กิจกรรม
สื่อวีดีโอ

วีดีโออื่น ๆ

ข่าวจาก สสจ.


ผู้บริหาร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ลิงค์ Banner
wepสสจบึงกาฒ
vision2020
Ovsk
ศูนย์มารฐษนรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ
ntip
r506
R8
download hosxp pcu
เว็บหน่วยงาน
OP-PP2010
สสจ.บึงกาฬ
กระทรวงสาธารณสุข
R8way
สปสช
สสส
gis
download hosxp pcu

Copyright@2015 รพ.บึงโขงหลง
Bootstrap & PHP 5.3 | IE9+ & Other Browser
สร้างหน้านี้ใน 0.127 วินาที

ขึ้นด้านบน