rm
pep
long
cock
hdc
datacenter
ผู้บริหาร กลับหน้าแรก ..
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง

นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
ข้อมูลส่วนตัว
ผลงาน
ติดต่อ
ทำเนียบผู้บริหาร
นายแพทย์ปราโมทย์ ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงโขงหลง
1 พ.ย. 61 ถึง 31 ก.ค. 62
ขึ้นด้านบน